Bełchatów, dn. 09.12.2013

SAFELAW Sp. z o.o.
ul. Osiedle 1 Maja 3/64
97-400 Bełchatów

KRS: 0000466930
NIP: 7692220708
REGON: 101622203


INFORMACJA

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie w SafeLaw Sp. z o.o. systemu B2B umożliwiającego automatyzacje przyszłych procesów biznesowych ze współpracującymi kancelariami prawnymi.” (Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-108/13-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, SAFELAW Sp. z o.o. będzie informować o kolejnych wydarzeniach w ramach ich pojawiania się.


Zarząd Spółki


Postępowanie ofertowe w sprawie w napisania dedykowanego systemu B2B.

Postępowanie ofertowe w sprawie zakupu serwerów.

Postępowanie ofertowe w sprawie zakupu reklamy.W razie pytań prosimy o kontakt na adres office@safelaw.eu lub telefon 601-628-628


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka